Przejdź do treści

Polityka prywatności

RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.2016.119.1) – RODO, informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Comfort Credit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu 45-061, przy ul. Katowickiej 39 lok. 517, e-mail: biuro@comfortcredit.pl.
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:

– umowy (gdy zawarta została umowa pożyczki bądź Administrator wymienia z Panią/Panem informacje w celu jej zawarcia) – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

– zgody (gdy wyraziła Pani/Pan zgodę na podjęcie przez Administratora wskazanej czynności – zgoda na  marketing bezpośredni, przesyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną, korzystanie dla celów marketingu bezpośredniego z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i z automatycznych systemów wywołujących, w tym w szczególności poprzez kontakt telefoniczny i SMS) – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,

– realizacji spoczywających na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (prowadzenie rachunkowości) – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

– prawnie uzasadnionych interesów Administratora (cele archiwalne, dowodowe dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, marketing bezpośredni, realizacja prawa odstąpienia od umowy) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

  1. Okres przechowywania danych osobowych:

– Pani/ Pana dane wynikające z umowy pożyczki przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych,

– Pani/ Pana dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgodna nie zostanie cofnięta,

– dane przekazane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi warunek zawarcia umowy pożyczki, niepodanie danych spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz brak wskazania danych wymaganych w formularzu kontaktowym w postaci numeru telefonu uniemożliwi podjęcie kontaktu w celu przedstawienia warunków uzyskania pożyczki. Zgoda może zostać przez Panią/Pana wycofana w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać przez przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody za pomocą korespondencji e-mail na adres: biuro@comfortcredit.pl bądź listownie na ww. adres Administratora.
  2. Pani/Pana dane mogą być ujawnione biurom informacji gospodarczej (Biuro Informacji Kredytowej S.A., BIG InfoMonitor, Związku Banków Polskich, Bazy Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, dlugi.info. Do Pani/Pana danych mają dostęp firmy rachunkowe, księgowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, firmy hostingowe – na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  4. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku gdy podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona zgoda ma Pani/Pan ponadto prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Co do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację) bądź w celu marketingu bezpośredniego – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  6. Podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Pani/Pana wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Może Pani/Pan podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Panią/Panem a Administratorem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane zapytanie.

 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Pliki cookies

Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności oraz zawiera informacje dotyczące sposobu wykorzystania danych gromadzonych przez firmę / operatora serwisu oraz wskazuje możliwości kontaktu z firmą / operatorem.

Dane operatora

Dane operatora strony znajdują się w dziale kontakt


Jak mogę zmienić ustawienia plików cookies?

Dzięki plikom cookies strona działa prawidłowo oraz przyśpiesza działanie witryny dzięki zapamiętanym preferencjom użytkownika. Jeżeli jednak, chcemy zrezygnować z odbierania plików cookies (co może doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania strony www) prosimy postępować zgodnie z poniższą instrukcją bądź zapoznanie się z instrukcją danej przeglądarki.

Więcej na temat plików cookie oraz jak je kontrolować, usuwać należy wejść na stronę aboutcookies.org.


Google Analytycs

Serwis korzysta z statystyk Google Analytics. Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.


Youtube

Odwiedzając stronę z materiałami wideo pochodzącymi z YouTube lub klikasz, aby obejrzeć film, Twoja wyszukiwarka może natknąć się na pliki cookie z serwisu YouTube. Nie mamy wpływu na ustawienia tych plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej, prosimy odwiedzić stronę z informacjami na temat materiałów wideo, zamieszczonych oryginalnie w serwisie YouTube.


Dostępność strony

Pamiętaj, że niektóre dane które publikujesz w serwisie dostępne są wszystkim użytkownikom. Witryna jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że osoby spoza serwisu mają dostęp do niektórych informacji.


Linki zewnętrzne

Użytkownicy Portalu mają możliwość udostępniania przekierowania (link) do innych stron www. Treści zawarte na tych stronach są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcy i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.


Kontakt

Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z operatorem serwisu. poprzez formularz dostępny na stronie lub poprzez kontakt e-mailowy. Operator przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. Adresy oraz dane gromadzone będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem tylko w celu realizacji zgłoszenia, rozszerzenia wpisu o dodatkowe funkcje, komunikatów technicznych.


Postanowienie końcowe

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu, załączników, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Portalu prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem działu kontakt.